rreth faqes

Fletë varg është një antologji e poezisë shqipe.

Është një përpjekje vetjake, ndaj edhe këndvështrimi në përzgjedhjen e vargjeve të sjella këtu mbetet i tillë. Mund të bëni propozimet tuaja për shtimin e autorëve a vjershave të veçanta dhe do të shihet mundësia e publikimit, por mbani mend ndërkohë se në fletore shtohet një poezi në ditë dhe (me gjasë) një autor në muaj, ndaj mungesa për momentin e një autori a poezie nuk do të thotë se nuk do të publikohen këtu në të ardhmen.

Në fletore jepet edhe pak informacion njohës mbi autorët, mbledhur nga pika publike referimi, që më së shumti reflektojnë mendimin e kritikës ndër vite mbi ata autorë. Propozimet për pasurimin e këtyre informacioneve janë po ashtu të mirëpritura e do t’i nënshtrohen verifikimit.

Autorët e studimeve e kanë të hapur dritaren përkatëse, në rast se dëshirojnë, të kontribuojnë me studimet a esetë e tyre për autorët dhe veprat poetike të publikuara në fletore. Për më tepër, lexo faqen kritika letrare.

Sugjerimet mund të bëhen në faqen kushtuar komenteve.

Shqipja e përçudnuar që mund t’ju rastisë të vëreni gjatë shfletimit të sajtit (si p.sh. tek menytë e programit, datat, komandat, informacionet automatike, etj) është punë e përkthyesve të shqipes në projektin e përkthimit të WordPress-it dhe temave të aplikuara të tij, jo e ndërtuesit të këtij sajti.

Ergys Petriti

vjeshtë, 2014

Shënim: Ky sajt përmban edhe lëndë që mbulohet nga e drejta e autorit. Kjo lëndë është sjellë këtu në përdorim të qartë për qëllime njohjeje, promovimi dhe edukimi, bazuar në Artikullin 10 të Konventës së Bernës, ratifikuar me Dekretin nr. 487, datë 9.3.1993 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Bernës ‘Për mbrojtjen e veprave letrare dhe artistike'”, si dhe në Nenin 26 (a) dhe Nenin 27 të Ligjit nr. 9380, datë 28.4.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”.