botime: Migjeni

1936 / Vargjet e lira / Tiranë – poezi; libri ndalohet pas botimit

1936 / Novelat e qytetit të veriut / Tiranë – tregime; libri ndalohet në proces botimi

1944 / Vargjet e lira / Tiranë – poezi; ribotim i zgjeruar

1954 / Vepra / Tiranë – përmbledhje

1957 / Vepra / Tiranë – përmbledhje

1963 / Poezi dhe prozë / Enti i Botimeve të Teksteve i RS të Serbisë, Beograd – përmbledhje

1961 / Vepra / Tiranë – përmbledhje

1962 / Poesie e prose / Tiranë  – përmbledhje; përktheu italisht J. Kodra

1967 / Fructul oprit / “Pentru Literatura Universala”, Bukuresht – prozë; përktheu rumanisht G. Brankus

1968 / Luli i vocërr / “Rilindja”, Prishtinë – tregime & novela

1970 / Luli i vocërr / “Rilindja”, Prishtinë – tregime & novela; ribotim

1970 / Vepra / “Rilindja”, Prishtinë – përmbledhje

1980 / Vepra / “Rilindja”, Prishtinë – përmbledhje

1980 / Kritikë / “Rilindja”, Prishtinë – kritikë

1989 / Vepra / “Naim Frashëri”, Tiranë – përmbledhje

1998 / Luli i vocërr / “Rilindja”, Prishtinë – antologji shkollore

1999 / Vepra (Vargjet e lira) / “Mësonjëtorja e parë”, Tiranë – poezi

1999 / Novelat e qytetit të veriut / “Mësonjëtorja e parë”, Tiranë – tregime & novela

2001 / Free verse (Vargjet e lira) / “Dukagjini”, Pejë – poezi; botim shqip-anglisht, përktheu R. Elsie

2002 / Vepra / “CETIS Tirana”, Tiranë – përmbledhje

2006 / Vargjet e lira dhe novelat e qytetit të veriut / “Migjeni”, Tiranë – përmbledhje

2009 / Vargjet e lira dhe Novelat e qytetit të veriut / “Migjeni”, Tiranë – përmbledhje; ribotim

2011 / Vepra / “Migjeni”, Tiranë – përmbledhje

2013 / Les Vers libres / “Non Lieu”, Paris – poezi; përktheu frëngjisht R. Dorlhiak

2015 / Under the banners of melancholy / “CreateSpace”, Çarlston – përmbledhje; përktheu anglisht R. Elsie

Reklama