indeksi

Kjo është, në renditje alfabetike, lista e poetëve të përfshirë deri tani në këtë antologji:

————-

p.s. Lista pasqyron ata autorë, prej të cilëve deri në momentin e tanishëm është botuar të paktën një poezi. Natyrisht, lista është e hapur; po ndërtohet gradualisht me shtimin e disa autorëve çdo vit.