Oazi yt

Pranë teje
vetë dielli
ndihet shkopsitur,
ndaj nxehtësia
ndryshe përshkon…
Ndërkohë
që Saharaja
të ulet ndër buzë,
oazin e fundit
tek unë kërkon…

Alma Papamihali

Shtegtim pulëbardhe (2009)

Advertisements