Dëshira poetike

Ta marr fjalën e ta bëj plis ugari,
Ta marr shkumën e ta bëj sheqer,
Ta marr gurin e ta bëj letër cigari,
Ta marr lumin e ta bëj ylber,
Ta marr këngën e ta bëj turbinë,
Ta marr malin e ta bëj hambar,
Ta marr pikën e shiut e ta bëj balerinë…
Akoma ç’të marr?

1983

Dritëro Agolli

Udhëtoj i menduar (1985)