Kryqësimi

Po troket çekani
Po kërcet mejdani
Dor’ e këmb’ i çpon,
Krishtin kryqëson.

Me tërbim goditin
Me gjëmim e ngjitin
Turma ulërin
Nëna blegërin.

Çdo peronë plagë
Përvëlon si flagë
Çurka gjak buron
Fryhet dhe pikon.

Kryqet ngulen, shtisen,
Tallen, qesëndisen;
Sipërkryqe tre
Tri Mari përdhe.

Fan S. Noli

Albumi (1948)