Shën Pjetri në mangall

Fryn e shfryn veriu,
Ngrin, mërdhin i ziu
Dhe mangallit i afrohet
                Që të ngrohet.

Krishtin brënda e gjykojnë
Dhe pas ligjës e dënojnë,
E goditin dhe e shtyjnë,
                E pështyjnë.

S’del askush që ta shpëtonjë;
Roma do ta kryqësonjë,
Triumfon Legaliteti
                Dhe Laneti.

Kur e rrahin dhe e tallin
Pjetri ngulet mi mangallin;
Kur e pa, u koll këndezi
                Nga qymezi.

Dhe një shërbëtore i tha:
“Je dhe ti një nga ata!”
Po Shën Pjetri proteston,
                E mohon.

Kruspull mi mangallin mblidhet,
Po djek dorën dhe përdridhet;
Se ç’këndon bandill këndezi
                Nga qymezi:

“S’ka e s’ka si heroizma,
Edhe si idealizma,
Po kur dimër del behari
                S’ka si zjarri.”

“Nga ata je” – thot’ ajo.
E mohon Shën Pjetri: “Jo!
As e njoh, as e kam parë,
                Moj e marrë!”

Kruspull mi mangallin mblidhet,
Po djeg mjekrën dhe përdridhet;
Se ç’këndon bandill këndezi
                Nga qymezi:

“Shkab’ e shkëmp me poz’ e fjalë,
Seç na dole shkrump e galë,
Në je trim këtu tregoje,
                Shko shpëtoje!”

Thot’ ajo: – “Je, mos gënje!”
Pjetri e mohon me be:
“Jo, për Zotin, moj aman,
                S’jam e s’jam.”

Kruspull mi mangallin mblidhet,
Po djeg gjuhën dhe përdridhet;
Se ç’këndon bandill këndezi
                Nga qymezi:

“Simon Pjetër, Bar Jona,
Kështu ndahet kjo dynja:
Kryq andej, këtej buxhaku
                Dhe allçaku.”

Seç e dogje, seç e fike,
Gjel me gjëm’ e këng’ armike,
Dhe ndërgjegjen seç ia çpove,
                Seç ia zqove.

Seç vajton Shën Pjetri hidhur,
Leshlëshuar, duarlidhur,
Tri her’ e mohoi pa gdhirë,
                Faqenxirë.

Fan S. Noli

Albumi (1948)