pa titull

Ti bëhu baltë e bar e pemë,
o buzëlidhuri me napë!
“E për të vajtur do të vemë
e për të ardhur s’vijmë prapë…”

Në kujtim të tim eti.

Advertisements